2005-10-10

Där visade jag dem allt!

Jag var på en debatt i helgen om narkotikapolitik. Deltagare var jag, Ted Goldberg och två representanter för unga politikerstrebrar. Debatten blev sorglig, den ene av dem baserar hela sin åsikt om cannabis t.ex. på en rapport av Jan Ramström, en ganska hårt kritiserad rapport. Hon påstod sig vara för vård och att man inte ska jaga narkomaner och brukare -samtidigt som hon ansåg att det var skillnad på kanadensiska användare och svenska, en typiskt svensk omyndigförklarande attityd. Alla andra i världen kan hantera saker, men inte vi svenskar. Hon hade dessutom hela fördomspaketet med gatewayteorier, att det ändå är värt att straffa dem som inte skadar någon annan eftersom det avskräcker andra. Det vill säga "ändamålen helgar medlen". Som mått för att vi lyckas gäller att få provar - vilket är det enda viktiga för en svensk, att barnen inte provar. De som provar gör fel och ska straffas så att de som inte provar får mer bekräftat att de sällat sig till rätt fålla. Sen att de som provar inte är kriminella, det spelar ingen roll.

1 kommentar:

bentheobold3196 sa...

I really enjoyed your blog. This is a cool Website Check it out now by Clicking Here . I know that you will find this WebSite Very Interesting Every one wants a Free LapTop Computer!