2009-04-16

Ett högst rimligt straff

Läste i SvD idag om ett mystiskt rättsfall där en 17-åring våldtagit en man under dödshot flera gånger under en månads tid. Straff - 3,5 års fängelse.

Maxstraffet för grov våldtäkt är om jag inte minns fel tio år.

Hur ser det brottet ut? En 17-åring som rånar en människa, hotar honom med vapen och våldtar denne flera gånger (ordet överlagt kan användas), är inte det en mycket mycket farlig person som bör sitta i fängsligt förvar mycket länge? Använd straffskalan för helvete. Vilka förmildrande omständigheter kan rimligtvis finnas för att ge i absoluta botten på straffskalan i det här fallet? Han har ångrat sig? Tell that to the other guys busted ASS!

5 kommentarer:

Sivan sa...

Kan det finnas ett samband.
http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/voldtekt/innenriks/5759702/

Maria sa...

"Vi" har ju en tendens att döma i den lägre delen av straffskalan, tyvärr.. det "förmildrande" i det här fallet är antagligen gärningsmannens ålder. Nästan lite överraskande att han såpass mycket... och det säger väl en del om Sverige :/ Håller med dig förstås!

Jimmy sa...

Du kom i alla fall ihåg rätt avseende straffskalan:

Kap 6 - Sedlighetsbrottslagen

1 § Den som genom våld eller genom hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara tvingar någon annan till samlag eller till annat sexuellt umgänge, om gärningen med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med påtvingat samlag, döms för våldtäkt till fängelse, lägst två och högst sex år. Med våld jämställs att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.

Är brottet med hänsyn till våldets eller hotets art och omständigheterna i övrigt att anse som mindre allvarligt, döms till fängelse i högst fyra år.

Är brottet grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse, lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om våldet var livsfarligt eller om den som har begått gärningen tillfogat allvarlig skada eller allvarlig sjukdom eller, med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars, visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag

jurist sa...

Att en 17-åring får 3½ års fängelse innebär att rätten ansåg att brotten var "värda" ca 8-9 års fängelse. Det straffet hade gärningsmannen alltså dömts till om han hade fyllt 21 år vid brottstillfället.

Anonym sa...

Ett helt orimligt straff. Han borde oxå dömas till livstids utvisning.