2005-05-26

Att chatta eller inte chatta?

På mitt jobb har det framkommit att huvudkontoret i England funderar på att förbjuda / spärra användning av chatprogram typ MSN Messenger och ICQ. Skäl har inte angivits ner till min nivå i företaget och inget har börjat praktiseras ännu, förutom att jag från min chef fått ett mail som både sagt att vi ska minimera och inte köra såna program alls, vilket förstås förvirrade mig rätt rejält.

Vad är egentligen rimligt? Jag förstår arbetsgivarens oro att en person bara sitter och chattar och inte jobbar, som jag typ, och så vidare.

På nätet läste jag om en person som hade åsiktet att så länge man levererar det man ska så skiter han i det. Samtidigt kan man ju i tidsuppskattningar ta med sin chat-tid så att alla projekt blir försenade. Eller så har man helt enkelt i organisationer med såna här förbud för dålig styrning av projekten...

//Tommie

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag förstår inte arbetsgivarens oro att den anställde sitter och chattar istället för att jobba och därmed jobbar sämre/långsammare. Tack för det förtroendet liksom.

/kim.

Simon R sa...

Det finns två olika saker som man kanske ska fundera på: På min arbetsplats hade vi två mailprogram när jag kom dig: ett internmailprogram och ett externt program. Vi gjorde som så att vi avskaffade det interna mailprogrammet , installerade messenger och allt var frid och fröjd. Utom dom där jävla massskicken med roliga länkar: dom har man fått förbjuda. MEn ananrs kan man säga at det kan göra nytta också. OM man använder det rätt vill säga. /S