2007-04-25

Byggnads, det nya Stasi?

I den här artikeln berättar DN att Byggnads nya kollektivavtal ska ge dem rätt att få löneinformation från arbetsgivarna om alla anställda, även de som inte är anslutna till facket. Med personnummer. Återigen tycker jag man kan se betoningen på "kollektiv" i kollektivavtal, individen syns det inte ett spår av - inte ens av individen som avstår att vara med i kollektivet!

Don't get me wrong, jag är inte emot fackförbund som princip, jag är själv med i facket eftersom jag anser att det ger mig fördelar. Jag har haft nytta av dem vid uppsägningsförhandlingar, tvister med arbetsgivare och liknande. De erbjuder mig en inkomstförsäkring som bonus också.

Men vad är det som ens ger ett fackförbund idén att granska folk som inte är medlemmar? Att upprätta register över dem och deras lönebild? Vad är syftet?

Får arbetsgivare lämna ut löneuppgifter hur som helst? Jag tycker inte, och om de ska göra det måste de kanske ha individens medgivande? Och i fallet med kollektivavtalet kanske det räcker som medgivande (ledningen för Byggnads fattar beslut åt varenda medlem - för medlemmens bästa?) men den som inte är med i facket, hur hörs han, vem för hans talan? Jo, han själv - och då måste han få ha inflytande över det som hör till han själv.

Som t.ex. om tredje part ska få ta ut löneuppgifter. Jag tycker det är märkligt att ett avtal mellan två parter kan tillåtas påverka tredje part.

Facken ska bevaka sina medlemmars intressen. Inte agera politisk stödfunktion åt socialdemokraterna, inte driva politik via kollektivavtal och definitivt inte övervaka andra än sina egna medlemmar!

2 kommentarer:

marja sa...

Att fackförbunden kartlägger medlemmars löner är inte konstigt, löneuppgifter är offentliga handlingar. Det kan vara bra att kartlägga de oorganiserades löner de är också offentliga handlingar så att offentligheten det vill säga Sveriges befolkning får reda på hur mycket byggjobbare tjänar idag och hur mycket de tjänar imorgon. För det handlar inte bara om dagens lönerörelse det handlar om morgondagens också. Vill vi ha en motpart som är så stark att den blir en rejäl motvikt till arbetsgivareorganisationen? Då kan vi räkna med reallöneökningar.
Gör inte företag bra vinster idag? Om inte företagen hade anställda skulle de inte kunna göra dessa vinster. Nu vill Regeringen föra över stora delar av våra gemensamma skatter till företagen genom olika subversioner, utan att allmänheten får reda på vad som sker.

Peter Olevik Dunder sa...

Mig veterligen är vår lagstiftning utformad så att det är facket som företräder organiserade löntagare och arbetsgivaren som företräder oorganiserade. Således kan arbetsgivaren, givet att ovanstående om vår lagstiftning stämmer, förhandla bort oorganiserade till fackets fördel. Även facket har ett intresse av att de oorganiserade inte gynnas eftersom det skulle skapa ett incitament för organiserade att utträda ur facket.