2007-04-25

Det är inte ni som tar notan, det är jag!

Är det nåt som ger mig virtuell rabies i tillvaron så är det myndigheter och verk och liknande som "inte vill ta notan". Folk hamnar mellan stolarna för att socialtjänsten inte vill betala för vården, eller är det kriminalvården som ska betala? Eller landstinget? Eller sjukvården? Eller psykvården?

OK, grabbar, sluttjafsat nu, jag tar notan och bjuder.

För seriöst, det är så det är. Vem som än betalar av:
Sjukvård
Skola
Socialtjänst
Kriminalvård
Psykvård

så är det jag och du och vi som betalar, inte de ovanstående! De har inga "inkomster" som du och jag har, det är vi som ger dem pengar för att de ska utföra samhällsnyttiga tjänster, inget annat.

Det vi behöver är ett förbud mot att inte genomföra en åtgärd med hänvisning till att man inte vill ta notan. Det funkar ju inte, vi kan inte ha det här att myndigheter fortsätter att smita från sina plikter genom att dra saker i långbänk och inte veta vem som ska pröjsa. Det är bullshit säger jag. Det handlar om vilja.

Har läst om liknande fall tidigare, missbrukare som kommer ur fängelset och inte får hjälp, fast de är villiga (och därmed lämpliga att få vård för sitt missbruk), eftersom man inte vet vem som ska pröjsa. Socialtjänsten vill inte ta en ny utgift, kriminalvården har ju precis blivit av med en utgift och psykvården kanske inte har med nåt att göra...

Guys, jag säger det igen: det är jag som degar, inte ni. För mig är ni bara kostnadsställen, jag vill bara att ni gör det ni ska och ger mig en totalnota. Sen kan vi diskutera VAD ni ska göra, men om det är saker ni SKA göra så ska ni tamejfan göra dem också. Annars är det dags att avgå eller nåt annat obehagligt.

Och säg aldrig mer att ni inte vill betala - för det är det ändå inte ni som gör. Jag vill ta notan.

Inga kommentarer: