2007-06-01

Hur går det till i svenska arrester?

Om något inte bevakas, då vet man inte vad som händer i detta något. I Spanien har nu en kvinna blivit utsatt för övergrepp av polisen utan att hon egentligen varit misstänkt för något - och hon hade inte begått något brott, bara ringt på hos en granne.

Detta upprör spanjorerna och det upprör oss. Men är vi så naiva att vi tror att detta inte förekommer i Sverige? I det här fallet hade polisen av någon bisarr anledning videofilmat sina övergrepp och filmen sluppit ut. Har vi videokameror i alla arrest- och förhörslokaler i Sverige? Nej.

I Sverige granskar polisen sig själv. Ungefär lite som att sätta Hells Angels på att utreda organiserad brottslighet. Hur ska vi kunna lite på att inte polisen i Sverige begår liknande övergrepp? Det kan vi inte lita på. Att polisen är förmögen till övergrepp råder det naturligtvis ingen tvekan om - Osmo Vallo anyone? Att polisen är förmögen att göra fel är självklart - de är bara människor. Enskilda människor som obevakat ges makt över andra människor utan risk för konsekvenser (poliser fälls i princip aldrig för fel de begår), utan risk för att bli avslöjade, begår övergrepp. Ett känt experiment är the Stanford Prison Experiment där vanliga människor ganska lätt kunde drivas till att begå övergrepp.

Vad är min poäng? Varför inte ta tag i det här? Vi behöver en myndighet som utreder anmälningar mot poliser som inte är poliser. Detta är en självklar svaghet och ett hot mot rättssäkerheten i vårt land.

Vi behöver videokameror och inspelade förhör och mer teknik i polisarbetet. Är det bara jag som reagerat på alla fall där folk tagits in för fylleri men ingen har tagit utandningsprov, blodprov, drogtester på dem, trots begäran från den anklagade? Jag tänker närmaste på SSUs ordförande samt Per Bill-fallet. Det betyder ju att polisen motarbetar bevisinsamlingen och enda skälet kan ju vara att hölja sanningen i ett dunkel av fruktan för att "åka dit" för något fel.

Jag tror inte på "hårdare tag" mot polisen, jag tror på ett ständigt förbättringsarbete - dvs när något görs fel, ett fel begås, ett övergrepp begås, då ska det utredas - i fall med övergrepp kan en person naturligtvis anses vara helt olämplig som polis, men varje utredning ska syfta till att det aldrig får hända igen. När man så har ett fall på sitt bord där man inte vet om en person varit berusad eller inte eftersom inget blodprov tagits, då är korrigeringen av detta enkel - man börjar ta blodprov på de som begär så, eller som rutin, på alla intagna för fylleri.

Argumentationen i Per Bill-fallet var typ "en sjuksköterska måste ta blodprovet" eller nåt liknande: bör inte en sjuksköterska vara tillgänglig i arresten för att göra medicinska bedömningar av de intagna i vilket fall som helst? Då kan ju riskerna för folk som blir arresterade minska rejält och skador kan dokumenteras omedelbart osv. Kostnaden måste nog vara en loska i oceanen.

Jaja. Hur man än vrider och vänder på det så är det så här: det som hände i Spanien händer i Sverige också, framför allt mot människor som saknar röst. Jag var på ett spännande föredrag där en blivande doktor presenterade delar av sin avhandling om kvinnor med missbruksproblem. De blir rutinmässigt utsatta för kroppsbesiktning av polisen fastän de inte misstänks för brott - vilket i sig är ett brott. Polisen terroriserar de de kan terrorisera utan att åka dit.

Vi behöver en grupp i Sverige som oberoende börjar granska hur polisen behandlar medborgarna. Jag uppmanar folk att filma mer, mer videokameror - vi kommer då snart se övergrepp som de i USA.

Och om du är polis som tycker att jag hänger ut en hel kår för några rötägg - om du vet vilka rötäggen är, anmäl dem. Annars är det faktiskt så att hela kåren måste hängas ut. För den skyddar ju, du skyddar ju, de som begår brotten, övergreppen och felen.

Inga kommentarer: