2007-08-28

Både för och emot

Det känns ju naturligt att folk som dömts till våldtäkt inte ska sitta och masturbera till porr hela dagarna, men kan man komma åt det med lösa och svävande formuleringar?

"Nu lägger regeringen fram ett omarbetat förslag om att interner inte ska få tillgång till "extrema tidskrifter" som ger "näring åt destruktivt beteende"."

Vad är en extrem tidskrift? Om många människor läser den, hur extrem är den? Ska man få tillgång till politiska tidskrifter i fängelset? SDs partiprogram (jag säger inte att det när destruktivt beteende, det räcker med om någon tycker det)?

Vad sägs om det kommunistiska manifestet av Karl Marx? Hur många har kommunisterna mördat nu, det är ju rätt destruktivt? 100 miljoner?

Som andra påpekat, om porr är farligt för de berörda och det när ett "destruktivt beteende", vad gör det med alla andra då? Får de titta på hemska skräckfilmer utan inslag av porr men med våld?

Vilka rättigheter ska man ha i fängelset egentligen? Vissa anser inga alls, andra anser att man ska ha samma som utanför - enda skillnaden är att man inte är fri.

Jag anser att man ska ifrågasätta konceptet fängelse helt. Fotboja!

Jag menar att endast de som bevisligen är farliga för andra är någon idé att ha i fängelse, alla andra ska vara i samhället och arbeta och betala skatt.

Och folk som slår andra på käften på fyllan ska inte få dricka sprit.

Mycket bättre att tänka sig en gradvis inskränkning av oskötsamma individers friheter över tid än att slå med trumman direkt. Då kan man ge individen fler friheter som alltså kan tas ifrån densamme om den missbrukar sagda rättigheter. Såsom rätten att dricka alkohol, använda cannabis, eller svamp eller LSD eller ecstasy eller tobak eller eller (jag nämner inte heroin så försök inte ens) och så vidare.

Det går att jämföra med bilkörning: alla har rätt, om de klarar grundläggande prov, att köra bil. Om man missköter sitt bilkörande tas man ifrån rätten att köra bil, man blir inte kastad i fängelse, det vore helt absurt. Detta kan appliceras på så mycket i samhället. Feta skulle kunna fråntas rätten att sköta sin kosthållning själva... well, OK, det blir mycket regler att hålla reda på.

Åter till frågan om porren i fängelset. Jag tycker formuleringen låter vag enligt det DN rapporterat. Extrem tidskrift som ger näring åt destruktivt beteende, det låter som vi måste stoppa detta i hela samhället ju! Och det vill vi väl inte, då inskränker vi ju yttrandefriheten - eller är det något vi också vill?

Inga kommentarer: