2007-05-11

Göran Hägglund har lite balls

Vad jag har förstått och minns (jag orkar inte göra researchen om fakta nu utan skjuter från höften) så har ju kristna grupper i Sverige hotat med att inte rösta på (kd) om man klubbar den nya abortlagen som ger utländska kvinnor rätt att göra abort i Sverige.

Jag har inte förstått varför kristna röstar på kd, de är ju inte ett kristet parti, bara ett parti med kristna värderingar, vad i helvete det nu är. Hur som helst - Göran vek inte ner sig för dessa odemokratiska mörkerkrafter som tycker att galgar i kvinnounderliv är pro-life. Nej, något direkt vettigt alternativ till fria aborter finns inte och vi måste tydligen rädda kvinnor i mentala u-länder som Polen och Irland från att behöva dö en hemsk död - så beslutet är vettigt.

Att man sen börjar lägga tid och pengar och ansträngningar på att minska antalet aborter ska ju inte ses som något dåligt, jag menar, jag tycker abort är en komplicerad fråga och att aborter är ett nödvändigt ont i vår tid - att utan att lagstifta försöka minska dem är bra!

Det kan vara mycket - lära ut användandet av preventivmedel (bara vi inte går abstinensvägen som de gjort i USA och övergett på vissa platser eftersom man då får fler oönskade graviditeter bland tonårstjejer...), erbjuda stöd om en ung mamma vill försöka behålla barnet, erbjuda adoption som alternativ, stödfamiljer - allt vi kan. Många par är barnlösa för de har väntat tills de är oldtimers innan de skaffar barn - slå ihop de två grupperna och man borde kunna åstadkomma spännande saker.

Jag tänker mig en framtid där alltför unga mödrar föder barn som uppfostras av en storfamilj gemensamt, där modern därigenom får ett fortsatt stöd att utvecklas, hon blir inte sittande med barnet och allt ansvar själv. En framtid där fadern inte ser sitt oplanerade barn i tonåren som nåt man måste fly eller som ett stort ok som förhindrar ett eget liv utan något som är helt fantastiskt - tack vare att stödet i storfamiljen finns runtomkring.

Lösa tankar. Hur som helst, Göran, bra jobbat. Låt inte odemokratiska kristna mörkerkrafter styra politiken - då får man efter ett tag ett religiöst råd som kritiserar en som omoralisk om man kysser sin lågstadielärarinna på handen på bild eller ett råd som säger att matematik är suspekt för att +-tecknet är ett kors och därmed kristet eller så får man lagar som tvingar ett barn att föda ett dött barn utan chans att leva. Och / eller dödsstraff.

Vi måste ha ett sekulärt samhälle. Alternativet suger alltid.

1 kommentar:

Anonym sa...

Stöd kvinnor att behålla sina barn. Hjälp kvinnor att se en framtid med sina väntade barn. Håll hotande omgivning på håll. Ingen kvinna ska behöva döda sitt barn pga. fattigdom, brist på stöd, hot om hedersvåld, män som om hon väljer behålla barnet lämnar, utanförskap...

Nej fy fan! Bakom i princip varje illegal abort ligger redan en genuin orättvisa i det att kvinnor lämnats i sin desperation. För de flesta kvinnor hade om inte trycket från omgvningen / fattigdomen varit så stor valt att behålla och välkomna sitt barn.

Och vad gör vi med Hägglund i spetsen!? Vi hycklar om att vi vill hjälpa kvinnor. Utan att adressera frågan om varför kvinnor väljer att göra illegala (som legala) aborter. För finns redan enorma orättvisor vi nu än mer vill sopa under mattan.

Samtidigt som vi kan rättfärdiga och exportera vår sexualsyn som har ökat de totala aborttalen enormt i vårt land. Som motåtgärd planeras ett arbete för att förebygga oplanerade graviditeter. I praktiken kommer det yttra sig i att man exporterar vår sexualsyn i form av utdelning av kondomer och preventivmedel.

Inte ett ord om ansvars och konsekvenstänkande. Genuin ömsesidighet och kärlek. Inte ett ord om stöd till kvinnor att kunna se en framtid tillsammans med det väntande barnet.

Fy fan!