2007-05-14

Precis som i ett kristet samhälle

Man kan läsa att Irans flygplatspolis kontrollerat kvinnors klädsel mer noggrant och därigenom nekat ett antal kvinnor att flyga. En del har fått lämna skriftliga garantier på att de ska bättra sig. Om detta tycker jag förstås prutt, klädregler i allmänhet och religiösa sådana i synnerhet är löjligt, att sen ha polisen till att kontrollera detta och slösa resurser på sådant är förstås ännu löjligare.

Men detta visar bara att i ett icke-sekulärt samhälle så är ingenting för löjligt för att lägga energi på - Allah kräver en viss klädsel, om man då baserar sitt lands lagar på vad man tror är Allahs vilja, då är det helt naturligt att lägga energier på detta - vad skulle alternativet vara?

Jo - ett sekulärt samhälle. Som det vi lever i. Tro inget annat - om Svenska Kyrkan fick bestämma skulle vi ha regler för allt möjligt konstigt, som t.ex. huruvida man ska ha mössa på inne eller inte. Och enligt gamla testamentet ska kvinnor skyla sitt huvud - frågan är bara hur mycket. Anledningen till att vi inte har såna här helt löjliga regler i vårt samhälle är för att vi har kommit på att vi inte kan basera lagarna vi ska följa på religion - eftersom det är helt godtyckligt vad det skulle kunna leda till för lagar. Det sekulära samhället, stat och kyrka är skilda åt.

Annars skulle t.ex. Åke Green kunna få inflytande över lagstiftningen och man kan ana att han då skulle vilja operera bort de grupper i samhället som han anser vara cancersvulster. Trots att han är kristen. För bara för att man är kristen är man inte god. Åke Green är inte god. Debatten blir lite svår att föra också om argumentation emot en lag kan påstås vara häderi i sig - ett vanligt problem innan man införde religionsfrihet och liknande.

Det är inte religionen i sig som gör att det ser ut så här, det är frånvaron av insikt att man inte kan ha religiöst betingade lagar som gör att det ser ut så här.

3 kommentarer:

kyrksyster sa...

Tror du verkligen det om Svenska kyrkan?

Anonym sa...

Jag tror det om alla organisationer som går ut på att man dyrkar fiktiva figurer. Hoppas inte jultomten blir förbannad för att jag hädar nu bara...

kyrksyster sa...

Välkommen då att göra studiebesök i kyrkan, så kanske du får se en annan bild än den du lever med just nu!